12.si
EN ISO 3834

Certificiranje varilne proizvodnje: EN ISO 3834

Varjenje je ključen postopek pri izdelavi različnih kovinskih konstrukcij in komponent, ki se uporabljajo v raznovrstnih industrijah, vključno z gradbeništvom, energetiko, letalsko in avtomobilsko industrijo. Glede na to je seveda nujno, da gre za vrhunsko kakovost opravljenega dela.

Da bi zagotovili ustrezno trdnost, zanesljivost in trajnost varjenih spojev, se uporablja mednarodni standard EN ISO 3834. Ta standard postavlja smernice in zahteve za zagotavljanje kakovosti v varilni industriji, in sicer z upoštevanjem različnih vidikov postopka varjenja.

Uvod v standard EN ISO 3834

Varjenje je zapleten postopek, ki zahteva strokovno znanje in natančnost. Standard EN ISO 3834 je dokaz kakovostno opravljenega dela v tem procesu. Ta standard je razvit in vzdrževan s strani Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO) in se uporablja po vsem svetu.

Glavni cilj standarda EN ISO 3834 je zagotoviti, da so varilni procesi izvedeni na način, ki zagotavlja varnost, zanesljivost in ustrezno kakovost varjenih spojev, zato pred naročilom specifičnih varilskih del preverite, ali podjetje poseduje zahtevana znanja in opremo.

Nivoji kakovosti standarda EN ISO 3834

Glede na zahtevnost varjenja (tip in zahtevnost izdelkov, raznovrstnost materialov, način varjenja, zahtvenost metalurških izzivov ipd.) se podjetje odloči za nivo kakovosti pri izvajanju varilskih del. Nivo kakovosti je lahko odvisen tudi od osnovnih standardov izdelkov, zakonskih smernic, pogodbenih obveznostih in različnih specifikacij.

Standard EN ISO 3834 predvideva tri nivoje:

  • EN ISO 3834-2: Obsežne zahteve (tlačna oprema, zahtevne konstrukcije, oprema za energetiko, procesna oprema, plinovodi, železniška vozila, ladje in druga zahtevna varilna proizvodnja).
  • EN ISO 3834-3: Standardne zahteve (tlačna oprema, strojegradnja, nosilne konstrukcije, cisterne in silosi, cevovodi, industrijska oprema serijska strojna oprema, vzdrževanje).
  • EN ISO 3834-4: Osnovne zahteve (serijska proizvodnja, enostavne konstrukcije, notranje napeljave, razni varjeni izdelki).

Certifikacijska presoja na stopnji 1 in 2

Ko podjetje izvede vse zahteve standarda ISO 3834, se lahko odloči in svoj sistem vodenja certificira. Certifikacijska presoja običajno poteka v dveh stopnjah:

  • 1. stopnja presoje: Na tej stopnji se presoja ali je sistem vodenja v podjetju dovolj razvit in pripravljen za certificiranje, ob analizi pa se oceni dokumentacijo in cilje rezultatov vodstvenega pregleda ter notranjih presoj.
  • 2. stopnja presoje: Na drugi stopnji presoje bo presojevalec na kraju ocenil učinkovitost procesov vodenja. Po končani presoji pa bo podjetju tudi predstavil zaključke in morebitne izboljšave ter razložil, kako do njih priti.

Zahteve za dokumentiranje in nadzor

Standard EN ISO 3834 zahteva natančno dokumentiranje vseh varilnih procesov in aktivnosti. To vključuje načrte varjenja, postopke, kvalifikacijo varilcev in izvajalcev ter nadzor nad materiali.

Kovinc d.o.o. - certifikat EN ISO 3834-2
V podjetju Kovinc d.o.o. so certifikat EN ISO 3834-2 pridobili leta 2013.

Dokumentacija igra ključno vlogo pri zagotavljanju sledljivosti in preglednosti v celotnem postopku varjenja. Vse našteto zagotavlja, da bo delo opravljeno ob upoštevanju vseh zahtev in z ustreznim kadrom ter opremo.

Kvalifikacija varilcev in izvajalcev

Kvalifikacija varilcev in izvajalcev je bistvena za izpolnjevanje zahtev standarda EN ISO 3834. Varilci morajo opraviti ustrezne izpite in usposabljanje, ki dokazujejo njihovo strokovnost pri izvajanju varilnih postopkov. Standard določa tudi zahteve za usposabljanje in preverjanje kvalifikacij.

Upoštevanje standarda EN ISO 3834 prinaša številne prednosti tako organizacijam kot tudi končnim uporabnikom varjenih komponent. Med pomembnimi prednostmi so:

  • Povečana varnost: Zagotavljanje ustrezne kakovosti varjenja zmanjšuje tveganje za strukturne okvare in s tem povezane nesreče.
  • Višja zanesljivost: Varjeni spoji, izdelani v skladu s standardom, so bolj zanesljivi in imajo daljšo življenjsko dobo.
  • Manjši stroški popravil: Zaradi manjše verjetnosti napak je potreba po popravilih in nadomestnih delih manjša.
  • Boljša sledljivost: Dokumentiranje vseh varilnih postopkov omogoča lažjo sledljivost in obvladovanje kakovosti.
  • Možnost pridobitve mednarodnih projektov: Upoštevanje standarda EN ISO 3834 odpira vrata za sodelovanje v mednarodnih projektih, kjer se zahteva visoka raven kakovosti in varnosti.

Kovinsko predelovalna industrija je zahtevno področje, zato je pomembno, da se podjetje iz te dejavnosti zaveda pomena vseh potrebnih certifikatov. Tega se dobro zavedajo v uspešnem slovenskem podjetju Kovinc d.o.o., ki je na tem področju dober pokazatelj, kaj pomeni kakovostno opravljeno delo. To med drugim dokazuje s pridobljenimi različnimi pomembnimi certifikati, tudi s certifikatom EN ISO 3834-2, ki pomeni visoko kakovost na področju ocenjevanja tehnične in kadrovske sposobnosti pri izvajanju varilskih del.

Drugi berejo

Robotsko varjenje za najboljše kovinske izdelke

12.si

3 razlike med ročnim in robotskim varjenjem

12.si

4 pomembne prednosti redne zaposlitve

12.si